Dodano produkt do koszyka

« Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka »

Zwroty i Reklamacje

PRO-M udziela gwarancji na następujących warunkach:

 

Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym wynikłe z winy producenta i zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części, a w przypadku niemożności dokonania naprawy – wymianę całego produktu. Produkty powinny być przez Kupującego sprawdzone podczas odbioru. Późniejsze reklamacje uszkodzeń, zgłoszone po odebraniu lub zamontowaniu towaru, nie będą uznawane.

 

 1. Okres gwarancji zaczyna biec od daty zakupu towaru przez użytkownika końcowego i wynosi 2 - 5 lat w zależności od produktu.
 2. Produkt zgłoszony do reklamacji musi być czysty i odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym.
 3. Dostarczane przez nas towary, w których wystąpiły wady wynikające z nieprawidłowego wykonania, niepoprawnego działania i/lub wadliwych materiałów naprawiamy nieodpłatnie w terminie ustalonym telefonicznie lub w inny sposób, jeżeli nie postanowiono inaczej.
 4. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji na stronie internetowej http://sklep.pro-m.pl producentowi. Jeżeli usunięcie usterki wymaga więcej czasu, np. na sprowadzenie części lub podzespołów, Użytkownik zostanie o tym poinformowany oraz o przewidywanym terminie załatwienia reklamacji.
 5. W przypadku wymiany podzespołów lub kompletnych towarów w ramach gwarancji, wymienione podzespoły lub kompletne towary stają się naszą własnością.
 6. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
  • zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia spowodowanego siłą wyższą,
  • zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia w sposób mechaniczny lub termiczny,
  • zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia w wyniku nieprzestrzegania zasad eksploatacji oraz montażu podanych w Instrukcji Montażu,
  • zmiany tonacji wybarwienia związanego z narażeniem mebli na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego, środków chemicznych lub czynników o podobnym działaniu,
  • napęcznienia materiału wywołanego działaniem wody (wilgoci, pary) w szczególności na krawędziach szafek pod umywalkę. Meble łazienkowe przeznaczone są do standardowych warunków panujących w łazience, włączając w to krótkotrwałą podwyższoną wilgotność powietrza (relatywna wilgotność powietrza > 90 %), tak długo jak może zostać później zagwarantowana wystarczająca wentylacja i wywietrzenie. Powstająca wilgoć (skraplająca się para wodna) powinna zostać niezwłocznie usunięta przy pomocy suchej szmatki. Meble łazienkowe nie mogą być poddawane bezpośredniemu i/lub długotrwałemu działaniu wilgoci, pary, wody,
  • stwierdzenia samodzielnych nieautoryzowanych napraw i przeróbek,
  • użycia towaru wynikającego z normalnej jego eksploatacji,
  • uszkodzenia produktu wynikłego na skutek osadzania się kamienia oraz stosowania środków czyszczących i konserwujących o właściwościach ściernych lub szkodliwym składzie.
 7. Nie zwracamy kosztów związanych z wymianą uszkodzonych płytek czy innych materiałów zabudowy w sytuacjach, gdy wykonanie naprawy gwarancyjnej powoduje uzasadnioną konieczność naruszenia tejże zabudowy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody wynikowe poniesione przez klienta.
 8. Gwarancja jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Dostarczane przez nas towary są zgodne z wymaganiami określonymi przez polskie przepisy prawa oraz dyrektywy Wspólnoty Europejskiej.
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Warunki eksploatacji i użytkowania:

 • Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi
 • Produkt może zawierać elementy ze szkła. W celu uniknięcia obrażeń ciała lub uszkodzeń produktu podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność.
 • Przed montażem należy sprawdzić, czy ściana, na której ma zostać zamontowane lustro, szafka lub inny element posiada odpowiednią wytrzymałość/nośność.
 • Podczas wiercenia otworów zachowaj ostrożność, tak by nie uszkodzić ukrytych przewodów, rur i innych instalacji.
 • Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie powierzchni mebla.

 

Zalecenia eksploatacyjne:

 • meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem ,
 • meble nie są produktem do zabudowy, tym samym powinny być zamontowane w taki sposób, aby był możliwy ich demontaż bez konieczności uszkodzenia elementów wyposażenia pomieszczenia. W przeciwnym przypadku producent nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z wymianą lub naprawą produktów,
 • umywalki przeznaczone wyłącznie do zamontowania na zalecanych szafkach łazienkowych,
 • meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi,
 • meble powinny być eksploatowane w warunkach 10-35°C (przechowywanie, magazynowanie -10°C - +35°C)
 • wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebli,
 • nie poddawać mebli łazienkowych działaniu stałego strumienia wody, nie poddawać mebli bezpośredniemu i/lub długotrwałemu działaniu wilgoci, pary. Meble łazienkowe przeznaczone są do standardowych warunków panujących w łazience, włączając w to krótkotrwałą podwyższoną wilgotność powietrza (relatywna wilgotność powietrza > 90 %), tak długo jak może zostać później zagwarantowana wystarczająca wentylacja i wywietrzenie. Powstająca wilgoć (skraplająca się para wodna) powinna zostać niezwłocznie usunięta przy pomocy suchej szmatki.
 • do konserwacji mebli nie należy używać żadnych ścierających lub agresywnych chemicznie środków czyszczących,
 • wyrób nie może stanowić wyposażenia sauny, basenu i innych pomieszczeń o ekstremalnych temperaturach lub/i wilgotności,
 • nie należy wspinać się, wchodzić na meble oraz poddawać ich nienaturalnym obciążeniom niezgodnym z ich przeznaczeniem,
 • nie należy przenosić mebli przy ich obciążeniu. Przesuwanie, przeciąganie, ciągnięcie mebla grozi jego trwałym uszkodzeniem,
 • w celu dodatkowego zabezpieczenia mebli łazienkowych przed wodą i wilgocią należy w miejscu styku szafki z umywalką oraz szafki ze ścianą zastosować fugę silikonową,
 • bezwzględnie należy unikać kontaktu powierzchni polakierowanej z wysokimi temperaturami, środkami chemicznymi i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierowanej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień,
 • biegiem czasu okucia meblowe mogą wymagać ponownych zabiegów regulacyjnych, zaleca się więc ich okresowe sprawdzanie,
 • należy unikać przeciążania szuflad, a także np. opierania się o nie zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej gdyż może mieć to wpływ na trwałość zastosowanych systemów prowadnic.

 

Montaż mebli musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.

 • Umywalki do zamontowania wyłącznie na zalecanych szafkach łazienkowych,
 • Podczas montażu elementy należy układać na miękkim, równym i czystym podłożu np.: miękka tkanina. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
 • Wymagane jest prawidłowe wypoziomowanie mebli na poziomej powierzchni.
 • Nie zastosowanie się do wytycznych instrukcji montażu skutkuje utratą gwarancji oraz może spowodować złe funkcjonowanie produktu, lub jego trwałe uszkodzenie.

  Instrukcja montażu i warunki gwarancji mebli Furni w pdf - pobierz

Dane Firmy

PRO-M Spółka z o.o.
ul. Słoneczna 9a
66-003 Droszków

NIP 929-186-79-60
REGON 361650570

Konto bankowe

66 1050 1025 1000 0090 3231 8413

(ING Bank Śląski)

W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia.


Przelewy24 Visa i Mastercard Bluemedia Blik imoje