Dodano produkt do koszyka

« Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka »

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego furnimeble.pl

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

   Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

   Sklep internetowy PRO-M Spółka z o.o., działający pod adresem furnimeble.pl prowadzony jest przez PRO-M Spółka z o.o., z siedzibą ul. Słoneczna 9a, 66-003 Droszków wpisaną do rejestru przedsiębiorców (NIP 929-186-79-60, REGON 361650570, KRS 0000561147) z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł opłaconym w całości.

   Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma: SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

   Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mailowym [email protected]; oraz chat online  lub pisemnie pod adresem PRO-M Spółka z o.o., ul. Słoneczna 9a, 66-003 Droszków.
  2. Definicje wyrażeń użytych w regulaminie.
   1. Sklep - prowadzony przez PRO-M Spółka z o.o. , z siedzibą ul. Słoneczna 9a, 66-003 Droszków, sklep internetowy działający pod adresem www.furnimeble.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.
   2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   3. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dostarczy zamówienia lub przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
   4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.
   5. Konsument - Klient o którym mowa w art. 23(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
   6. Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailowo lub pisemnie.
   7. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta służący do składania zamówień, wglądu w historię indywidualnych zamówień, ustawiania preferencji Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, pozyskiwania danych dotyczących wpłat, wyrażania lub cofania zgody na otrzymywania informacji handlowych.
   8. Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie.
   9. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności Dotpay.pl (Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska).
   10. Punkt Odbioru PRO-M Spółka z o.o. - punkt, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep pod adresem ul. Słoneczna 9A, 66-003 Droszków prowadzony przez PRO-M Spółka z o.o., z siedzibą ul. Słoneczna 9a, 66-003 Droszków
   11. Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827).
   12. DRM (Digital rights management) - cyfrowe zarządzanie prawami, system zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych.
   13. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014r. poz.121 z zm.).
   14. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
   15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013r. poz. 1422 z zm.).
 2. Ochrona danych osobowych.

  1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu, są przetwarzane przez PRO-M Spółka z o.o., który jest ich Administratorem. Przekazane podczas rejestracji konta w Sklepie i/lub składania zamówienia dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. Realizacji ewentualnej umowy,
   2. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.
   Wyrażenie zgody jest dobrowolne, i nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
  2. Klient ma możliwość zarejestrowania konta w Sklepie. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do usunięcia konta, na żądanie zgłoszone do PRO-M Spółka z o.o..
  3. Każdy Klient ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Klientowi po zarejestrowaniu się przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie furnimeble.pl.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS;
   2. Procesor: 1 GHz;
   3. RAM: 1 GB pamięci RAM;
   4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
   5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768;
   6. Sterowanie: klawiatura, mysz;
   7. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s;
   8. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
  3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową www.furnimeble.pl wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.
  4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.
  5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
   1. Wyboru zamawianych towarów lub usług;
   2. Wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);
   3. Wyboru sposobu płatności.
  6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.
  7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najszybciej jak to możliwe. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze w terminie 14 dni.
  8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 7 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
   1. Częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
   2. Anulowanie całości zamówienia.
   Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w §10. Zwrot należności Klientom.
  9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
  10. W przypadku zakupu:
   1. Osoba fizyczna - otrzyma paragon fiskalny dołączony do towaru w momencie dostawy.
   2. Firma - otrzyma fakturę VAT drogą mailową w momencie uiszczenia zaliczki lub w przypadku płatności za pobraniem w momencie dostawy towaru. 


   UWAGA! Przy składaniu zamówienia prosimy o uważne wprowadzanie danych firmowych mających znaleźć się na fakturze VAT. W przypadku braku pełnych danych firmy zostanie wystawiony paragon fiskalny bez numeru NIP, co wiąże się z brakiem możliwości otrzymania faktury na firmę w terminie późniejszym.
    
  11. W przypadku zamówień z formą płatności "za pobraniem" kupujący otrzyma fakturę VAT, która będzie przesłana na adres mailowy podany w zamówieniu - po odbiorze i opłaceniu zamówienia.
 4. Zmiany w zamówieniach.

  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie, mailowo lub telefonicznie.
  2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po mailowym zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta lub mailowo.
  3. Zmiany wprowadzane w zamówienia po przyjęciu do realizacji powodują znaczne przesunięcie terminu zakończenia i dostawy zamówienia.
 5. Ceny towarów.

  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych ani kosztów dostawy.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  4. Koszty dostawy są określone na stronie każdego produktu. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 6. Czas realizacji zamówienia.

  1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia do przewoźnika realizującego dostawę lub dostarczenia zamówienia transportem własnym PRO-M Spółka z o.o.. Uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Historia zamówień". Termin skompletowania zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
   1. Za pośrednictwem transportu firmowego lub firmy kurierskiej;
   2. Do Punktu Odbioru PRO-M Spółka z o.o.;
   3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez firmę kurierską;
   4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez firmę kurierską.
  3. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany mailowo, telefonicznie lub na stronie produktu.
  4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika PRO-M Spółka z o.o., w tym sporządzenie protokołu szkody, jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
  5. Ze względu na różnego rodzaju sytuacje niezależne od nas, termin realizacji może wydłużyć się o kilka dni. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy.
 7. Formy płatności.

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem bankowym lub w Punkcie Odbioru PRO-M Spółka z o.o.. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
   1. Płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;
   2. Przelew bankowy, przelew elektroniczny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu;
   3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Przelewy24 (PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068).
   4. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Blue Media S.A. ( Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, Polska)

    Karty płatnicze:
    * Visa
    * Visa Electron
    * MasterCard
    * MasterCard Electronic
    * Maestro
    Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
   5. Rozliczenia transakcji e-przelewem świadczone jest za pośrednictwem usługi iMoje (ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909)
  3. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie poinformowany na stronie produktowej, mailowo lub telefonicznie.
  4. W przypadku przelewu bankowego lub płatności elektronicznej na wpłatę oczekujemy do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 8. Dostawa towaru.

  1. Meble są zmontowane w całości , zabezpieczone i wysyłane do klienta.
  2. Do mebli dołączone są wszystkie potrzebne akcesoria do instalacji oprócz kołków, które należy dopasować w zależności od rodzaju ściany na jakiej meble będą zainstalowane.
  3. Umywalki nie zawierają syfonów oraz baterii, są wyposażone w przelew.
  4. Wysyłkę realizujemy w terminie określonym w opisie produktu.
  5. Towar dostarczamy własnym transportem lub firmą kurierską.
  6. Ze względu na różnego rodzaju sytuacje niezależne od nas, termin realizacji może wydłużyć się o kilka dni.
  7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy.
  8. Dostawy odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00-23:00.
  9. Termin dostawy ustala sprzedający oraz informuje o nim najpóźniej dzień przed dostawą.
  10. W przypadku nie odebrania mebli przez klienta w wyznaczonym terminie, koszty transportu pokrywa kupujący.
  11. Usługa wniesienia mebli jest dodatkowo płatna.
 9. Reklamacje.

  1. Nieprawidłowości w przypadku otrzymania wadliwego towaru, Klient zgłasza pisemnie przy użyciu formularza reklamacyjnego umieszczonego na górze strony (lub pod adresem - https://furnimeble.pl/reklamacja.html). W reklamacji Klient powinien podać:
   1. Swoje imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail lub inny sposób kontaktu,
   3. Numer zamówienia,
   4. Rodzaj wady (opis przyczyny reklamacji),
   5. Datę wystąpienia wad.
  2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
  3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  4. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres: PRO-M Spółka z o.o., ul. Słoneczna 9a, 66-003 Droszków. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
  5. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy.

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. PRO-M Spółka z o.o. przedłuża ten czas do 90 dni od daty dostawy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: PRO-M Spółka z o.o., ul. PRO-M Spółka z o.o., ul. Słoneczna 9a, 66-003 Droszków lub mailowo na adres [email protected].
  2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   Zwracane towary klient powinien dostarczyć na adres PRO-M, Słoneczna 9a, 66-003 Droszków
  3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym:
   1. Przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   2. Przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia zwrotu towaru.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
  6. Sklep oferuje odbiór zwracanych produktów transportem firmowym. W celu ustalenia kosztów odbioru i transportu prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Drogą mailową na [email protected]
  7. Usługa wniesienia mebli w przypadku zwrotu produktów nie podlega zwrotowi.
 11. Zwrot należności Klientom.

  1. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres), błędnego numeru konta lub braku powyższych danych.
 12. Postanowienia końcowe.

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PRO-M Spółka z o.o.
  2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.furnimeble.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
   1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
   2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony furnimeble.pl,
   3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
  5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
  6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 listopada 2016 roku do odwołania.
  9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.furnimeble.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

  Instrukcja montażu i warunki gwarancji mebli Furni w pdf - pobierz

Dane Firmy

PRO-M Spółka z o.o.
ul. Słoneczna 9a
66-003 Droszków

NIP 929-186-79-60
REGON 361650570

Konto bankowe

66 1050 1025 1000 0090 3231 8413

(ING Bank Śląski)

W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia.


Przelewy24 Visa i Mastercard Bluemedia Blik imoje